Vítejte na stránkách keramické dílny Michala DoležalaNaše soukromá keramická dílna vznikla v roce 1990. Vyrábíme převážně ručně točenou a dekorativní keramiku v malých sériích, ale i v jednotlivých kusech. Výrobky jsou určeny pro styk s potravinami a splňují základní hygienické požadavky dle nařízení EP a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS podle zákona č. 258/2000 Sb. a dle § 19 vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb.
Mimo kvalitní řemeslné práce se snažíme do našich výrobků dát lásku a cit. Přesvědčte se na vlastní oči.

Keramická dílna je aktuálně zařazena do pilotního projektu EU UNIV3, který umožňuje zájemcům získat profesní kvalifikaci v oboru Točíř keramiky a Glazovač keramiky, více viz Projekt.

Michal Doležal je na základě autorizace udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu 10. 11. 2014 autorizovanou osobou v profesní kvalifikaci Točíř keramiky.
Číslo autoriace: 181/2014

Nejsme plátci DPH

Naše výrobky si můžete zakoupit či prohlédnout v naší prodejně - více viz Prodejna.

Poslední aktualizace: 27. 1. 2015
Ukázky naší práce