Projekt EU


Keramická dílna je aktuálně zařazena do pilotního projektu EU UNIV3, který umožňuje zájemcům získat profesní kvalifikaci v oboru Točíř keramiky a Glazovač keramiky.
Zájemci mají možnost seznámit se s výrobou keramiky, vyzkoušet si svoji zručnost a realizovat vlastní nápady. Po složení závěrečné zkoušky získají certifikát o absolvování.

Průběh kurzu: leden - březen 2014

Ve dnech 22.-23. 3. 2014 proběhly úspěšně závěrečné zkoušky kurzů Točíř a Glazovač keramiky.

V květnu a červnu 2014 byly realizovány kurzy Dekoratér keramiky a Vylévač, které byly v srpnu zakončeny závěrečnými zkouškami.loga


Točíř keramiky a Glazovač keramiky